استعلام چک صیاد با وارد کردن شماره سریال چک

امروزه استعلام چک های صیاد خیلی مورد توجه افراد قرار گرفته زیرا می توانند در ازای فروش و یا ارائه خدمات اگر چک دریافت کردند از طریق استعلام  به خوش حسابی و یابد حسابی افراد پی برد از این رو اپلیکینی به اسم استعلام چک های صیاد طراحی شده است تا کاربران به را حتی بتوانند در کمترین زمان نسب به استعلام چک صیاد که دریافت می کنند اقدام کنند.

روش های استعلام در اپلیکیشن استعلام چک صیاد

در اپلیکیشن استعلام چک صیاد 2 روش برای دریافت استعلام چک صیاد وجود دارد.

1- ثبت نوع استعلام:

پس از ورود به اپلیکیشن در صفحه اصلی روی دکمه استعلام از طریق شماره سریال چک کلیک کرده

2-واردکردن شماره سریال:

بالا سمت چپ چک یک شماره وجود دارد کد را در آن قسمت وارد کرده

3-ارسال استعلام:

پس از وارد کردن شماره سریال پس از چند ثانیه شرایط حساب مخاطب خود را مشاهده می کنید.

با اپلیکیشن استعلام چک صیاد به خیلی راحت می توانید به خوش حسابی و بد حسابی مخاطب خود پی ببرید.