استعلام چک صیاد با اسکن بارکد

امروزه استعلام چک های صیاد خیلی مورد توجه افراد قرار گرفته زیرا می توانند در ازای فروش و یا ارائه خدمات اگر چک دریافت کردند از طریق استعلام  به خوش حسابی و یابد حسابی افراد پی برد از این رو اپلیکینی به اسم استعلام چک های صیاد طراحی شده است تا کاربران به را حتی بتوانند در کمترین زمان نسب به استعلام چک صیاد که دریافت می کنند اقدام کنند.

روش های استعلام در اپلیکیشن استعلام چک صیاد

در اپلیکیشن استعلام چک صیاد 2 روش برای دریافت استعلام چک صیاد وجود دارد.

1- استعلام از طریق بارکد چک

2- استعلام از طریق وارد کردن شماره سریال چک

روش گرفتن استعلام چک صیاد از طریق اسکن بارکد

1- ثبت نوع استعلام:

پس از ورود به اپلیکیشن در صفحه اصلی روی دکمه استعلام از طریق اسکن چک کلیک کرده

2-اسکن چک:

بالا سمت چپ چک یک بار کد وجود دارد با گرفتن گوشی روی آن بارکد را اسکن کرده

3-ارسال استعلام:

پس از اسکن بارکد پس از چند ثانیه شرایط حساب مخاطب خود را مشاهده می کنید.

با اپلیکیشن استعلام چک صیاد به خیلی راحت می توانید به خوش حسابی و بد حسابی مخاطب خود پی ببرید.