مفهوم رنگ ها در استعلام چک صیاد

در اپلیکیشن استعلام چک صیاد پس از انجام فرایند با رنگ هایی وضعیت حساب مخاطب شمارا نشان می دهد.

هرکدام از رنگ ها دارای یک معنی و مفهوم جدایی هستن که در ادامه به آن می پردازیم

مفهوم رنگ ها در استعلام

1- سفید:صاحب چک فاقد هرگونه سوء سابقه می باشد.

2- زرد:دارای یک چک برگشتی و حداکثر 50میلیون تعهد است.

3- نارنجی:دارای 2تا4 چک برگشتی و حداکثر 200میلیون نعهد است.

4- قهوه ای:دارای 5تا10 چک برگشتی و حداکثر 500میلیون تعهد است.

5- قرمز:دارای بیش از 100 چک برگشتی و بیش از 500میلیون تعهد است.

امیدوارم این گفته ها برای شما مفید واقع شده باشد.